Close
1703 WD, Heerhugowaard Stationsplein 49
(+31) 06 8005 28 75 info@beautysaloncarlijn.nl

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Carlijn Weening aanbiedt.

Artikel 2: Tarieven

Alle tarieven en prijzen specifiek bedoeld voor particulieren zijn inclusief  21% BTW.

Artikel 3: Reiskostenvergoeding

Alle tarieven zijn excl. reiskosten van € 0,35 per kilometer, berekend vanaf 1696 BD (Oosterblokker, Noord-Holland). De afstand wordt berekend door middel van ANWB Routeplanner (snelste route). Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4: Annulering

Geboekte opdrachten kunnen door opdrachtgever worden geannuleerd. Reeds gedane betalingen worden gerestitueerd minus de gedane aanbetaling/administratiekosten. Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever het volgende percentage annuleringskosten verschuldigd:

  1. Bij annulering vanaf de 21ste dag tot de 7e dag voor de opdracht 50%

b)  Bij annulering vanaf de 7e dag tot 48 uur voor de opdracht 75%

c)  Bij annulering vanaf 48 uur tot de dag van de opdracht het volledige

factuurbedrag.

In geval van overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van Carlijn Weening zal in overleg met de opdrachtgever een oplossing worden gezocht.

Artikel 5: Betaling/Reservering van de opdrachten

Wijze van betaling en reservering: De boeking is pas definitief indien het volledige bedrag van de aanbetaling is voldaan, tenzij anders overeengekomen. Totdat de aanbetaling is ontvangen, staat de boeking onder voorbehoud in de agenda. Het totaalbedrag van de opdracht dient voor aanvang van de opdracht volledig te zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen.

Overschrijding genoemde betalingstermijn: Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd over het gehele gefactureerde bedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

Schade aan opdrachtgever: Carlijn Weening is niet aansprakelijk voor schade die aan de opdrachtgever wordt toegebracht door Carlijn Weening, tenzij sprake is van opzet of schuld. De opdrachtgever dient binnen 48 uur hiervan telefonisch en/of schriftelijke melding te maken

Carlijn Weening is niet aansprakelijk voor allergische reactie of ontstekingen die ontstaan door gebruik van penselen en/of make-up producten. Carlijn Weening werkt volgens de in de branche geldende hygiëne richtlijnen en hecht hier veel belang aan.

Artikel 7: Klachten

Een klacht zal altijd in behandeling worden genomen en er zal onderzocht worden waardoor deze is ontstaan. Eventuele geschillen worden beoordeeld naar Nederlands recht.

Indien er nog vragen zijn ontstaan n.a.v. de Algemene Voorwaarden kunt u die gerust stellen via info@carlijnweeningvisagie.nl

(+31) 06 8005 28 75
info@beautysaloncarlijn.nl
Stationsplein 49
1703 WD, Heerhugowaard